1. A Toyota felfedezése
 2. Fenntarthatóság
 3. Elkötelezettség
Gyors linkek

Elkötelezettség

Elkötelezettségünk a társadalom és az üzleti élet iránt.
Azzal, hogy üzleti tevékenységünkkel hozzájárulunk egy jóléti társadalom megteremtéséhez, célunk, hogy megbízható vállalati polgárként erősítsük pozíciónkat a nemzetközi közösségben. 
 • Társadalmi felelősségvállalásunk teljesítése

  A Toyota alapelvei kimondják, hogy a vállalat "tiszteletben tartja minden ország és régió törvényeinek szövegét és szellemét, valamint nyílt és tisztességes üzleti tevékenységet folytat, hogy a világ erős vállalati polgárává váljon". Úgy véljük, hogy ezen elvek betartása a vállalati társadalmi felelősségvállalásunk teljesítését és a megfelelőség biztosítását jelenti. A társadalom tagjaként azokban az országokban és régiókban, ahol működünk, kiváltságnak és felelősségnek tartjuk, hogy műszaki és fogyasztói ismereteink, jövőképünk és nézeteink megosztásával hozzájáruljunk a közpolitikához.

 • A törvények szellemében és szövege szerint működünk

  A Toyota átlátható módon és mindig a törvények szellemének és szövegének teljes mértékben megfelelve teljesíti társadalmi felelősségvállalását. Pozitív kapcsolatokat ápolunk a kormányokkal és közigazgatási szerveikkel, a szabályozó hatóságokkal, a főbb politikai pártokkal, a nonprofit szervezetekkel, a helyi közösségekkel, a vásárlókkal, a kereskedőkkel, a beszállítókkal és a munkavállalókkal. A vállalat egyik alapvető meggyőződésével összhangban mindenkivel szemben tiszteletet tanúsítunk, és ezért reméljük, hogy olyan vállalattá válunk, amelyet mindenki tisztel és szívesen lát.

 • A környezetvédelmi előírások betartása

  Már jóval azelőtt, hogy az európai jogszabályok ezt kötelezővé tették volna, lépéseket tettünk a környezetre gyakorolt hatásunk csökkentése érdekében. Ez magában foglalja annak biztosítását, hogy semmilyen tevékenységünk során ne kövessünk el környezeti jogsértéseket. ISO 14001-es rendszerünk támogatja elkötelezettségünket a környezeti teljesítményünk folyamatos javítása iránt. Európai központi irodánk és műszaki központunk, 14 alkatrészlogisztikai központunk és hét járműlogisztikai központunk mindegyike ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkezik. Ezen kívül minden nemzeti marketing- és értékesítési vállalatunk (NMSC) és európai gyártóvállalatunk (EMC) más nemzeti tanúsító szervezetek által tanúsított.

 • Környezeti és társadalmi megfelelés

  Aktívan nyomon követjük az összes vonatkozó jogszabályt, és gyors ütemben megtesszük a szükséges intézkedéseket a megfelelés érdekében. Gondoskodunk arról, hogy beszállítói láncunk is megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak, és minden üzleti partnerünket társnak tekintjük egy jobb környezet megteremtésében. Fenntartható beszerzési irányelveinkkel tudatosítjuk és biztosítjuk, hogy beszállítói láncunk megfeleljen a szabványainknak és a jogszabályoknak. Európa mellett más régiók, például Észak-Amerika és Ázsia is bevezetik saját jogszabályaikat. Ezért együttműködünk minden üzleti partnerünkkel az ellátási láncunk kezelése és az általános megfelelés érdekében.

 • Vegyianyag kezelés

  A REACH és más vegyi anyagokra vonatkozó szabályozásokkal kapcsolatos tevékenységek üzleti tevékenységünk minden területén zajlanak, beleértve a gyártást, az alkatrészeket és a tartozékokat is. Szándékunk, hogy a biztonságos vegyi anyagok terén világelsővé váljunk.