1. Jogi
  2. Toyota modellek árgaranciára vonatkozó részletes jogi feltételei
Gyors linkek

Toyota modellek árgaranciára vonatkozó részletes jogi feltételei

Ajánlatkérő kifejezetten elfogadja, hogy a rögzített határidő egy tervezett időpont, mely időpont vonatkozásában vezérképviselet és márkakereskedők kifejezett kötelezettséget nem vállalnak, mert a gyártásra, és gyárból történő szállításra ráhatásuk nincs. A megrendelést és szerződést követő átadás esetén márkakereskedők a gépjármű telephelyükre történő beérkezését követően az átadás tényleges időpontjáról 15 nappal korábban e-mail útján tájékoztatják a megrendelőket.

Abban az esetben, ha a gépjármű folyamatos gyártmányfejlesztése miatt bizonyos formai, szerkezeti és felszereltséget érintő változtatások történnek a gépjármű szerződéskötésének és legyártásának időpontja között, úgy a végleges ár meghatározása tekintetében a ténylegesen legyártásra került modell hivatalos listaára tekintendő irányadónak.

A vezérképviselet által „árgarantáltként” forgalmazott termékek

  • valamint jogi személy részéről történő vásárlás esetén a felek megállapodnak abban, hogy az eladó jogosult az átadáskori végleges vételárat módosítani abban az esetben, ha az EUR árfolyam a gépjármű megrendelésekor érvényes hivatalos Toyota Central Europe – Hungary Kft. ,mint vezérképviselet termék árlistán feltüntetett árfolyamgát szintet meghaladja. Az árváltoztatás mértéke a gépjármű az importőri/vezérképviseleti számla teljesítésének napján érvényes MNB deviza középárfolyam és a rendeléskori hivatalos árlistán feltüntetett árfolyamgát szint hányadosa alapján számolt különbözet lehet.

 

A vezérképviselet által nem „árgarantáltként” forgalmazott termékek esetén

  • a vételár tájékoztató jellegű, a jelenleg érvényes – a Toyota Central Europe - Hungary Kft. mint vezérképviselet által kiadott – hivatalos árlista és a szerződés aláírásakor érvényes értékesítési feltételek (listaárból adott kedvezmények) figyelembevételével került meghatározásra.
  • A gépjármű végleges ára a gépjármű legyártását követően, a Toyota közép-európai logisztikai központjába (Kolin) történő beérkezés napját 30 nappal megelőző időpontban érvényes hivatalos gépjármű és tartozék árlista (végleges árlista) alapján kerül meghatározásra. A márkakereskedők a szerződésben meghatározott gépjármű és tartozékok végleges árlistáiban szereplő hivatalos listaárak és a szerződéskötés napján érvényes gépjármű és tartozék hivatalos listaárak különbözetével módosítják a tájékoztató jellegű árat. A listaárból biztosított kedvezmények a szerződés megkötése szerinti változatlan mértékűek maradnak. Az így kialakuló vételár minősül a gépjármű végleges árának. A márkakereskedők a végleges árról a gépjármű a Toyota közép-európai logisztikai központjába történő beszállításáig értesíti a vásárlókat. A márkakereskedők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a vásárlók kérésére bemutatják a szerződéses gépjármű Toyota közép-európai logisztikai központjába történő beszállításának tényét igazoló dokumentumot.
  • Amennyiben az átadást megelőzően a márkakereskedők által meghatározott végleges ár 5 (öt) %-ot elérő mértékben meghaladja a tájékoztató jellegű árat, a Vásárló érdekmúlás bizonyítása nélkül elállhat a szerződéstől, azonban kártérítési igényt ezen a jogcímen a márkakereskedővel és/vagy a vezérképviselettel szemben nem érvényesíthet. Ez esetben a befizetett előleg 3 munkanapon belül visszafizetésre kerül a vásárló részére.
  • A vásárlónak a gépjármű átvételét megelőzően jogában áll bármilyen okból a szerződéstől írásban (elektronikus vagy postai úton kézbesített levélben) elállni Ebben az esetben a márkakereskedőt a szerződésben megjelölt végleges ár 5%-a erejéig bánatpénz illeti meg (Ptk. 6:213. § (2) bekezdés). Az előleg fennmaradó részét a márkakereskedő kamatmentesen téríti vissza a vásárlónak az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 8 napon belül.
  • Amennyiben a gépjármű leszállítására a márkakereskedőknek fel nem róható okból nem kerül sor – különösen, de nem kizárólagosan a vezérképviselet által történő gyártástörlés, illetve a legyártott autó más piacra történő kiszállításának (allokolásának) eseteit –, a márkakereskedők jogosultak a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni. Ez esetben a vásárlók kártérítési igényt ezen a jogcímen a márkakereskedőkkel és/vagy a vezérképviselettel szemben nem érvényesíthetnek. A befizetett előleg 3 munkanapon belül visszafizetésre kerül a vásárló részére.

A vezérképviselet által „árgarantáltként” és nem „árgarantáltként” forgalmazott termékek esetén is az adójellegű jogszabályok változása, vagy hatósági intézkedések (a gépjárműhöz közvetlenül kapcsolódó vám, adó, illeték változásaiból eredő többlet közterhek) miatt márkakereskedőknek jogában áll ezen változásoknak megfelelően a gépjármű vételárát a vásárló egyidejű értesítése mellett módosítani.”