1. A Toyota felfedezése
 2. About us
 3. A Toyota jövőképe és filozófiája
 4. A Toyota Way
Gyors linkek

A Toyota Way

Mai munkánk a jövőnk alapja
A Toyota Way az alapelveinket használja fel arra, hogy meghatározza a munkamódszereinket, amelyek a vállalatunkban mindenkire, mindenhol érvényesek. Az autóipar olyan átalakuláson megy keresztül, amely évszázadonként csak egyszer van. A múltban a Toyota szövőszékgyártóból autógyártóvá vált. Most mobilitási vállalatként találjuk fel magunkat újra.
 • A TOYOTA WAY 2020


  A Toyota Way a vállalati kultúránk alapja. Annak érdekében, hogy segítsünk magunkon a mobilitási vállalattá válás ismeretlen útján, még inkább hűnek kell lennünk alapelveinkhez, értékeinkhez, küldetésünkhöz és jövőképünkhöz, amelyek a jövő alapjainak megteremtése során táplálnak minket. Továbbfejlesztjük a Toyota Wayt, hogy lépést tartsunk, ezzel pedig hatékonyak és relevánsak maradjunk a folyamatosan változó világban. Emellett pedig állandó megfigyelés alatt tartjuk, hogy lássuk, hogyan lehet folyamatosan fejleszteni. 

A TOYOTÁNÁL MI ... 

 • A többiekért dolgozunk

  Minden nap arra törekszünk, hogy ügyfeleink és partnereink igényei álljanak erőfeszítéseink középpontjában. Mások szemével vizsgálva a dolgokat, túlléphetünk a lehetetlenen.

 • Következetesek vagyunk a munkában

  Mindig mérlegeljük, hogy az aktuális munkánk hová vezet minket, és hogyan hat a körülöttünk lévőkre. Tisztességes munkával és őszinteséggel építjük az utat céljaink felé. 

 • A kíváncsiságból merítünk energiát

  Személyes érdeklődést tanúsítva minden iránt, kérdéseket teszünk fel, hogy felfedezzük a jelenségek mögött álló folyamatokat. Ez a gondolkodásmód új ötleteket generál. 

 • Figyelünk, hogy képesek legyünk értelmezni

  Az emberek ösztönösen érzékelik a dolgokat oly módon, ahogyan a gépek nem képesek rá. Rendszerben látjuk a nyers adatokat, miközben személyesen figyeljük, érezzük és értelmezzük a helyzetet, gyakoroljuk a Genchi Genbutsu*-t, hogy minél gyorsabban felfedezzük a legkreatívabb és legjobb megoldásokat. 

 • Egyre jobbak vagyunk

  Most és mindig kiemelten figyelünk rá, hogy szívvel, lélekkel és testtel képezzük a magunk és egymás készségeit, hogy megfelelhessünk ügyfeleink változó igényeinek. 

 • Folyamatosan keressük a javítási lehetőségeket

  Hiszünk az emberek természetes képességében, hogy a dolgokat jobbá tudják tenni. Minden fejlődés, függetlenül a mértékétől, értékes. A fokozatos és az áttörő innovatív gondolkodást egyaránt ösztönözve, a Kaizen* segítségével igyekszünk fejlődni, és soha nem fogadjuk el a status quo-t. 

 • Teret adunk a fejlődéshez

  A lényeges dolgokra összpontosítva kiküszöböljük a pazarlást, és gondosan gazdálkodunk erőforrásainkkal, hogy teret adjunk a növekedéshez. Ez az alapja a rugalmasságnak és a jövőre vonatkozó új ötletek kidolgozásának. 

 • Nyitottak vagyunk a versenyre

  Örömmel fogadjuk a versenyt, önzés nélkül. Ez arra ösztönöz minket, hogy fejlődjünk, és jobban szolgáljuk ügyfeleinket és a társadalmat, nagyobb értékeket és jobb élményeket teremtve. 

 • Tiszteljük a többieket

  Egyetlen munka sem magányos. Egyetlen munka sem egyszemélyes feladat. A legtöbbet hozzuk ki a különböző nézőpontok segítségével, és a különbségeket egy csapatként erősséggé alakítjuk. Az emberek iránti alapvető tisztelettel olyan környezetet teremtünk, ahol mindenkit szívesen látnak, ahol mindenki biztonságban és megbecsültnek érzi magát, és mindenki a legjobbját adhatja a fontos célok eléréséhez. 

 • Kimutatjuk a hálánkat

  Létezésünket ügyfeleinknek, tagjainknak, partnereinknek, érdekelt feleinknek és közösségeinknek köszönhetjük. Köszönetet mondunk mindenkinek, akivel kapcsolatban vagyunk.

* Genchi Genbutsu (magyarul: lásd a saját szemeddel): A legjobb gyakorlat az, ha elmegyünk és megnézzük azt a helyet vagy folyamatot, ahol a probléma fennáll, hogy gyorsabban és hatékonyabban megoldjuk azt. A problémák megragadásához bizonyosodjunk meg a tényekről és elemezzük a kiváltó okokat.

* Kaizen (magyarul: folyamatos fejlesztés): Olyan filozófia, amely segít biztosítani a maximális minőséget, a pazarlás kiküszöbölését és a hatékonyság javítását, mind a berendezések, mind a munkafolyamatok tekintetében. A szabványosított munka Kaizen fejlesztései segítenek maximalizálni a termelékenységet minden munkahelyen. 

 • A TOYOTA MAGATARTÁSI KÓDEXE


  A TME arra törekszik, hogy üzleti tevékenységét a legmagasabb szintű becsületességgel folytassa. A Toyota Magatartási Kódex rendszerezi a vállalatnál és a társadalomban dolgozó emberek számára szükséges alapvető viselkedést, leírást adva az alapvető magatartásformákról. Részletezi azt is, hogy mit várnak el a dolgozóktól, és mit kell szem előtt tartani. A Toyota Way 2020 mellett alapvető fontosságú, hogy minden egyes alkalmazott a Toyotánál magáévá tegye az alapelveket, és eleget tegyen társadalmi felelősségének. 

Arra bátorítjuk Önt, hogy bármilyen aggályát ossza meg velünk egy biztonságos és bizalmas környezetben.
Többféle módot biztosítunk arra, hogy bármilyen aggályát megossza velünk:

i. A bejelentő forródrótunkon keresztül:

       1.  Telefonon keresztül: Telefonszámok - Safecall

       2. Online: Esemény bejelentése és frissítés - Safecall

ii. A megfelelőségi tisztviselőnkkel való kapcsolatfelvétel útján: karel.de.wilde@toyota-europe.com