1. Tulajdonosok
 2. NEW Csatlakoztatott szolgáltatások do not publish live Elektromos autó töltés otthonról
 3. mytoyota
 4. További részletek

KARBANTARTÁSI NAPLÓ

 • A TOYOTA a MyToyota mobiltelefon alkalmazásban és a MyToyota ügyfélportálon elérhetővé tette az Ön járművén hivatalos Márkaszervizben elvégzett karbantartások listáját.

 • A Karbantartási Naplóban található információk tájékoztató jellegűek. Bármilyen eltérés esetén a Márkaszerviz által a karbantartás elvégzését követően kinyomtatott és az Ügyfélnek átadott Elektronikus Szervizkönyv kivonatban található információk irányadóak. Ha egy vagy több karbantartás hiányzik a naplóból, az nem jelenti, hogy az nem lett elvégezve. 2019 előtt forgalomba helyezett autóknál jelentős hiányosságok is előfordulhatnak.
SAJÁT AUTÓ KERESÉS

 • A MyToyota alkalmazás (vagy a MyToyota ügyfélportál) segítségével nyomon követheti Toyota autója legutolsó földrajzi pozícióját. Számos Toyota modell képes, a gyújtás kikapcsolásakor vagy esetleg valós időben földrajzi koordináta adataik továbbítására.

 • Megnézheti Toyota autója aktuális pozícióját a térképen, az adott pozíció földrajzi címe magadása mellett (ha az azonosítható), illetve azt az időpontot, amikor az autó leállításra került. Megjelenítheti a jármű eléréséhez szükséges útvonalat, távolságot és sétaidőt a MyToyota fiókjában. Más alkalmazás segítségével (Apple Térkép, Google Térkép, stb.) az autóhoz való navigáció is megoldható.

 • Abban az esetben, ha járműve rendelkezik olyan speciális berendezéssel, amely online csatlakozik az internetre és ezt a célt szolgálja, a jármű pozíció vezetés közben is kis időközökkel elküldésre kerül. Ezáltal a jármű valós pozícióját is megoszthatja másokkal. A szolgáltatás esetén beállítja, a megfelelő kapcsolattartó személyek megadásával, hogy kikkel szeretné megosztani az autó helyzetét és milyen időtartamban. A funkció használatához elképzelhető, hogy szükséges közösségi média azonosítója.
ÚTVONALKÜLDÉS

 • Ha Toyota autója fel van szerelve eredeti Toyota fedélzeti navigációval, megteheti, hogy a MyToyota applikációban megtervezi útvonalát, és megjeleníti autója navigációs készülékében. Beállíthat tervezett indulási vagy érkezési időt. Az útvonal tervező figyelemebe veszi az abban az időszakban várható forgalmat, és ez alapján határozza meg az utazási időt. A korábban elküldött útvonalakat megnézheti, szerkesztheti és újra is küldheti autójára. A céljához vezető útvonalhoz köztes pontokat is megadhat. További információt talál a fedélzeti navigációs készülék működéséről és autóhoz csatlakoztathatóságáról a jármű kezelési kézikönyvében és a MyToyota ügyfélportálon.

 

AUTÓTÓL AJTÓIG

 • Ha Toyota autója fel van szerelve eredeti Toyota fedélzeti navigációval, a MyToyota alkalmazás segítségével akkor is odatalál a navigációban beállított célpontjához, ha az az autóval teljesen nem közelíthető meg. Ennek a szolgáltatásnak a használhatósága attól függ, hogy milyen távolság van a megadott végcél és az autó pozíciója között. Más szóval, ha az autóval nem tudott közvetlenül a navigációban beállított végcél közelében megállni, a MyToyota applikáció segít megtalálni úti célját (például gyalog). További információt talál a fedélzeti navigációs készülék működéséről és autóhoz csatlakoztathatóságáról a jármű kezelési kézikönyvében és a MyToyota ügyfélportálon.VEZETÉSI ADATOK

 • A MyToyota alkalmazás (vagy a MyToyota ügyfélportál) megjeleníti vezetési adatait, információkkal szolgál vezetési stílusáról. Ehhez használja az autó földrajzi helyzetét, az autóban elhelyezett giroszkóp, valamint gyorsulás/lassulás érzékelő adatait, a megtett távolságot és az üzemanyag fogyasztási adatokat. Az adatok minden megtett út esetében külön-külön elérhetőek. Minden egyes megtett utat megjelölhet "Magán" vagy "Üzleti" útként, amiből kimutatást is készíthet hely és idő adatokkal.SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

 • Az autó által megtett távolság alapján tájékoztatjuk, ha karbantartás szükséges. Az értesítés elérhetőségben és pontosságban országonként, az ott működő háttér rendszer függvényében különbözhet. Értesítés esetén könnyen kapcsolatba tud lépni bármelyik Márkaszervizzel. Azt javasoljuk, hogy állítson be kedvenc Márkaszervizt a MyToyota ügyfélportálon. Ha az első figyelmeztetést elmulasztaná, második figyelmeztetés is küldésre kerül.

 • A jármű megfelelő karbantartása a tulajdonos felelőssége. Az a tény, hogy ez a szolgáltatás elérhető, és értesítést kap arról, hogy feltehetően szükség van a jármű karbantartására, nem mentesíti a tulajdonost ezen felelősség alól.

AKKUMULÁTOR ŐR*

 • Ha az autóba szerelt adatkommunikációs egység erre alkalmas, a MyToyota alkalmazás képes a 12 voltos akkumulátor töltöttségi szintjét megjeleníteni. Abban az esetben, ha a töltöttségi szint a jármű indításához szükséges szint alá esik, figyelmeztető üzenet jelenik meg a MyToyota alkalmazásban.

 

BALESETI ASSZISZTENS*

 • Ez a szolgáltatás akkor elérhető, ha az autóba szerelt adatkommunikációs egység erre alkalmas. Amennyiben a szolgáltatás elérhető, a kommunikációs egységben lévő érzékelők figyelik az autót érő behatásokat. Ha egy behatás mértéke meghaladja az előre meghatározott küszöbértéket, az autó értesítést küld nekünk. Az ilyen, balesetre utaló információkat megoszthatjuk a Toyota Útmenti Segélyszolgálatával (Segélyszolgálat), amely a baleset súlyossága alapján a saját szabályai szerint kapcsolatba léphet Önnel. A Segélyszolgálat a MyToyota fiók adatokat használja kapcsolatfelvételre, amennyiben azok elérhetőek. Vészhelyzet esetén értesítendő személy, amennyiben az be van állítva a MyToyota fiókban, illetve, ha a helyi Segélyszolgálati szabályok ezt lehetővé teszik, szintén értesítést kap. Ha a Segélyszolgálat nem tudja elérni Önt (mert Ön nem válaszol a megkeresésre), vagy az Ön által megadott értesítendő személyt, ha a helyi Segélyszolgálati szabályok lehetővé teszik, és a baleset súlyossága ezt indokolja, kapcsolatba léphet a Segélyhívó központtal vagy a Rendőrséggel. Önnek, illetve az értesítendő személynek lehetősége van a Segélyszolgálat által felajánlott segítséget elfogadni vagy elutasítani.

 • Nem tudjuk szavatolni az általunk esetlegesen nyújtott vészhelyzeti segítség elérhetőségét vagy minőségét. Sem az Útmenti Segélyszolgálat, sem a Toyota Motor Europe nem tud felelősséget vállalni a Központi Segélyhívó vagy a Rendőrség bevonása közben fellépő hibákért, vagy a segítség késlekedéséért vagy hibáiért.

 • Kérjük vegye figyelembe, hogyha a MyToyota alkalmazásban vagy a MyToyota ügyfélportál fiókban aktiválja az "Inkognitó mód"-ot (vagyis a jármű földrajzi helyzetét nem tudjuk felhasználni), baleset esetén nem fogjuk tudni megállapítani az autó pozícióját, és ez a szolgáltatás nem fog működni. (További információt a Csatlakoztatott Szolgáltatások Használati Feltételeiben és az Adatkezelési Tájékoztatóban talál az "Inkognitó mód"-dal kapcsolatosan.)

 • Bizonyos körülmények között a törvényileg kötelező fedélzeti segélyhívó rendszer (eCall) kerül aktiválásra. Vegye figyelembe, hogy Toyota járműve automatikusan tájékoztatni fogja annak az országnak a segélyhívó központját, ahol az autó éppen tartózkodik, amennyiben egy baleset következtében kinyílnak a légzsákok. Ezt az EU-ban az "Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/758 (2015. április 29.) számú, a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról" szóló rendelete, vagy egy EU-n kívüli országban, az ennek megfelelő helyi jogszabály (ha van ilyen) szabályozza.FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK*

 • Ha az autóba szerelt adatkommunikációs egység erre alkalmas, a MyToyota alkalmazás tájékoztatja Toyota autójában megjelenő figyelmeztető lámpákról. Ezek a figyelmeztetések tükrözik, de nem helyettesítik autója műszerfalán megjelenő figyelmeztetéseket. A jármű használója felelős azért, hogy megfelelően reagáljon a figyelmeztető lámpa megjelenésére.

 • Ezek az üzenetek elküldésre kerülhetnek a Toyota Márkaszerviz hálózatnak, annak érdekében, hogy segítséget és támogatást nyújthassanak, amennyiben a meghibásodás ezt szükségessé teszi. A MyToyota alkalmazásban van lehetősége megjelölni, hogy igényli vagy nem, hogy kapcsolatba lépjenek Önnel.

 • Kérjük, vegye tekintetbe, hogy a Toyota és a Toyota Márkaszerviz hálózat nem tudja garantálni, a proaktív kapcsolatfelvételt egy figyelmeztető lámpa megjelenése esetén, mert a szolgáltatás erősen függ a jármű tartózkodási helyétől, az elérhetőségtől vagy a hálózati lefedettségtől. Figyelmeztető lámpa megjelenése esetén mindig a jármű Használati Utasításában leírtakat kövesse!ÜZEMANYAGSZINT

 • Ha az autóba szerelt adatkommunikációs egység erre alkalmas, a MyToyota alkalmazás megjeleníti az autó üzemanyagtartályában lévő üzemanyag mennyiségét.

 • Az üzemanyag mennyiség az üzemanyagtartály összkapacitásának arányában, százalékos értékben van megadva.

 • A megjelenített üzemanyagszint, az autó üzemanyagszint-mérője által, a legutolsó gyújtás levételkor mért és a Toyota szerver által megkapott értéket mutatja. Ennek következtében lehet különbség a MyToyota alkalmazásban megjelenített és a műszerfalon látható üzemanyagszint között. Minimális különbség szintén előfordulhat az autó környezeti körülményei miatt (pl. külső hőmérséklet, emelkedő/lejtő, stb.). Mindig az autó műszerfali üzemanyagszintjére hagyatkozzon! A Toyota nem vállal semmilyen felelősséget a MyToyota alkalmazásban megjelenő esetlegesen hiányos vagy pontatlan információkért.HIBRID VEZETÉSI TRÉNER

 • A MyToyota alkalmazás, az alapvető hibrid vezetési paraméterek segítségével (EV idő és Hibrid Vezetői Pont) megjeleníti a járművezető hibrid vezetési teljesítményét.

 • Az adatok minden egyes úthoz rendelkezésre állnak. Minden egyes út esetében látja, hogy mennyit vezetett elektromos módban, illetve a vezetési stílusával kapcsolatos eseményeket (gyorsítások, fékezések és egyenletes sebességgel megtett szakaszok száma). szöveges magyarázattal, annak érdekében, hogy megtanítsuk üzemanyagtakarékosan vezetni. Megnézheti kumulált adatait is, és nyomon követheti, hogy az idővel hogyan fejlődik hibrid vezetési képessége.AUTÓ ÁLLAPOT

A MyToyota alkalmazáson keresztül bármikor ellenőrizheti autója állapotát. Az autóban lévő fedélzeti telematikai egység típusától függően, a MyToyota alkalmazás képes megjeleníteni az ajtók, az ablakok, a csomagtérfedél, a lámpák állapotát, illetve figyelmeztet az autóban felejtett okoskulcsra.
A rendszer “push” üzenetet küld 4 perccel a gyújtás lekapcsolása után, amennyiben, az autó állapotával kapcsolatban rendellenességet észlel (Telefon beállítások között a push üzeneteket engedélyezni kell). Az alábbi figyelmeztetések valamelyikéről kaphat értesítést:

 • Ablak nyitva (egy vagy több ablak nyitva van)

 • Ajtó nyitva (ha bármelyik ajtó nyitva van)

 • Világítás bekapcsolva (ha az első vagy hátsó világítás égve maradt)


NYITÁS/ZÁRÁS

Az autóban lévő fedélzeti telematikai egység típusától függően, a MyToyota alkalmazásból, néhány kattintással távolról nyithatja/zárhatja autóját.
Vegye figyelembe, hogy az alábbi esetekben a távvezérelt zárás nem működik:

 • Bármelyik ajtó nyitva van

 • Az okos kulcs az autó belsőterében van

 • A riasztóberendezés aktív

 • Az autó kulccsal lett bezárva

A fenti esetek mindegyikében a zárás gomb inaktív.
Ha használja a távvezérelt zárás funkciót, mindig bizonyosodjon meg arról, hogy gyerek, magatehetetlen személy vagy kisállat ne legyen az autóban! Ha valamely személy vagy állat a felforrósodott utastérben tartózkodik, az szívrohamhoz, kiszáradáshoz vagy hipertermiához vezethet, ami súlyos sérülést vagy halált okozhat. A Toyota nem vállal felelősséget a távvezérelt zárás használatából eredő anyagi veszteségért, kárért vagy balesetért. Minden az autó távvezérelt zárásából eredő kockázat és felelőség a használót terheli.
Kérjük vegye figyelembe, hogy a távvezérelt nyitás funkció használata magában rejti a járműbe való jogosulatlan behatolás lehetőségét. A Toyota nem vállal felelősséget a távvezérelt nyitás használatából eredő anyagi veszteségért, kárért vagy balesetért. Minden az autó távvezérelt nyitásából eredő kockázat és felelőség a használót terheli.

 

AUTÓ KERESŐ

Lehetőség van az autó egyszerű megkeresésére egy zsúfolt parkolóban. Használja az autó kereső funkciót a vészvillogó távvezérlésére, aminek a segítésével megtalálhatja autóját. A vészvillogó 30 másodpercig fog működni, utána kikapcsol. 30 másodperc után ismét aktiválhatja a vészvillogót.

 

 

TÁVVEZÉRLÉS

Az autóban lévő fedélzeti telematikai egység típusától függően, a MyToyota alkalmazásból kiolvasható a plug-in hybrid és elektromos gépjárművek akkumulátorának töltöttségi szintje és a töltés nélkül megtehető távolság.

A megtehető távolság kilométerben van meghatározva, és adott esetben különbözhet az autó által mutatott megtehető távolságtól. Mindig az autó műszerfalán látható megtehető távolság az irányadó.
A Toyota nem vállal felelőséget a MyToyota applikációban megjelenő rossz vagy pontatlan adatokért. Továbbá a távvezérlés segítségével az autó elektromos hálózatról való töltése is időzíthető.
Az autóban lévő fedélzeti telematikai egység típusától függően, a MyToyota alkalmazás segítségével távolról aktiválhatja az előfűtés/előhűtés funkciókat. Bizonyos jármű típusoknál beállíthatja a kívánt hőmérsékletet, bekapcsolhatja ez első/hátsó szélvédő fűtését, illetve beállíthat 1 vagy több előre megadott időpontot az előfűtés/előhűtés aktiválására.
Miközben a távvezérlést használja, mindig bizonyosodjon meg az alábbiakról:

 • A jármű legyen rögzítve, a környezete legyen biztonságos! Az utastérben ne tartózkodjanak emberek vagy állatok!

 • Ne használja a rendszert, ha a motorháztető nyitva van, vagy megfelelő szellőzéssel nem rendelkező zárt helységben!

 • Csak akkor használja a rendszert, ha az feltétlenül szűkséges! Védje a környezetet, kerülje a fölösleges lég és zaj szennyezést!

Mindig tartsa tiszteletben a jármű tartózkodási országában érvényes helyi és nemzeti szabályozást! Bizonyos területeken, országokban a szolgáltatás használata jogszabályba ütközhet (pl. egyes lakott területeken v. természetvédelmi területeken).TOYOTA ELEKTROMOS TÖLTŐHÁLÓZAT*

 • A Toyota Elektromos Töltőhálózat elérést biztosít Európa egyik legnagyobb elektromos töltőhálózatához. A funkció segítségével kereshet elektromos töltőállomásokat, ahol részletes információkat fog találni az egyes töltőpontok valós elérhetőségéről, töltési sebességéről és a csatlakozók típusáról.

 • Előfizetés esetén megjelenítjük az árakat, és élesítheti a töltőt az applikációval vagy RFID kártya használatával a töltés haladéktalan elkezdéséhez. A töltések utáni számlázás havonta, a hónap végén fog megtörténni egy összegben.

 • A szolgáltatás nyújtásához külsős partnereket is igénybe veszünk, és bizonyos személyes adatokat, mint például az alvázszám (VIN), Felhasználó azonosító, Szerződés azonosító és Kezdő dátum, a külső partnerek rendelkezésére bocsájtunk. A Toyota Elektromos Töltőhálózat szolgáltatást technikai partnerek bevonásával nyújtjuk, melyre külön Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik, amit itt: https://www.Toyota-Charging-Network.eu talál meg.

 

HASZNÁLAT ARÁNYOS BIZTOSÍTÁS ÉS FULL HYBRID BIZTOSÍTÁS*

 • A Használat Arányos Biztosítás (UBI) és a Full Hybrid Biztosítás (FHI) egy biztosító társaság és a Toyota Insurance Management SE által közösen nyújtott járműbiztosítások, ahol a biztosítás díj összegét a biztosított jármű használójának vezetési stílusa befolyásolja, és figyelembe vesz a jármű gyorsulási, lassulási, mutatóit, menetsebességi adatait, valamint kereszt gyorsulási adatait.

 • UBI vagy FHI előfizetés esetén, a szerződésnek megfelelően a szükséges menetadatok továbbításra kerülnek a biztosító társaság, mint adatkezelő felé.

 • Az UBI és FHI szerződések a MyToyotától különböző szolgáltatásra terjednek ki, és a Toyota Insurance Management SE-n, mint közvetítőn keresztül egy biztosító társasággal köthetők. Az Általános Szerződési Feltételek a szerződés megkötésekor kerülnek elfogadásra.

 • Az UBI vagy FHI szerződés megkötését követően a MyToyota applikációban megtekinthető az egyes, megtett utak kiértékelése és a kalkulált vezetői pontok. A félreértések elkerülése érdekében tájékoztatjuk, hogy a MyT alkalmazásban elérhető vizuális megjelenítés teljesen szabadon választható, és nem befolyásolja az UBI és FHI szerződések érvényességét. Ilyen biztosítási szerződés a MyToyota applikáció használatától függetlenül, MyToyota fiók megléte nélkül is köthető. Ez a biztosítási módozat Magyarországon jelenleg nem elérhető.

 

*Ez a szolgáltatás Magyarországon még nem, vagy csak részben érhető el.