SAJÁT AUTÓ KERESÉS

 • A MyT alkalmazás (vagy az Én Toyotám ügyfél portál) segítségével nyomon követheti Toyota autója legutolsó földrajzi pozícióját. Számos Toyota modell képes, a gyújtás kikapcsolásakor vagy esetleg valós időben földrajzi koordináta adataik továbbítására.
 • Megnézheti Toyota autója aktuális pozícióját a térképen, az adott pozíció földrajzi címe magadása mellett (ha az azonosítható), illetve azt az időpontot, amikor az autó leállításra került. Megjelenítheti a jármű eléréséhez szükséges útvonalat, távolságot és séta időt az Én Toyotám fiókjában. Más alkalmazás segítségével (Apple Térkép, Google Térkép, stb.) az autóhoz való navigáció is megoldható.
 • Abban az esetben, ha járműve rendelkezik olyan speciális berendezéssel, amely online csatlakozik az internetre és ezt a célt szolgálja, a jármű pozíció vezetés közben is kis időközökkel elküldésre kerül. Ezáltal a jármű valós pozícióját is megoszthatja másokkal. A szolgáltatás esetén beállítja, a megfelelő kapcsolattartó személyek megadásával, hogy kikkel szeretné megosztani az autó helyzetét és milyen időtartamban. A funkció használatához elképzelhető, hogy szükséges közösségi média azonosítója.

ÚTVONALKÜLDÉS

 • Ha Toyota autója fel van szerelve eredeti Toyota fedélzeti navigációval, megteheti, hogy a MyT applikációban megtervezi útvonalát, és megjeleníti autója navigációs készülékében. Beállíthat tervezett indulási vagy érkezési időt. Az útvonal tervező figyelemebe veszi az abban az időszakban várható forgalmat, és ez alapján határozza meg az utazási időt. A korábban elküldött útvonalakat megnézheti, szerkesztheti és újra is küldheti autójára. A céljához vezető útvonalhoz köztes pontokat is megadhat. További információt talál a fedélzeti navigációs készülék működéséről és autóhoz csatlakoztathatóságáról a jármű kezelési kézikönyvében és az ÉN Toyotám ügyfélportálon.

AUTÓTÓL AJTÓIG

 • Ha Toyota autója fel van szerelve eredeti Toyota fedélzeti navigációval, a MyT alkalmazás segítségével akkor is odatalál a navigációban beállított célpontjához, ha az az autóval teljesen nem közelíthető meg. Ennek a szolgáltatásnak a használhatósága attól függ, hogy milyen távolság van a megadott végcél és az autó pozíciója között. Más szóval, ha az autóval nem tudott közvetlenül a navigációban beállított végcél közelében megállni, a MyT applikáció segít megtalálni úti célját (például gyalog). További információt talál a fedélzeti navigációs készülék működéséről és autóhoz csatlakoztathatóságáról a jármű kezelési kézikönyvében és az Én Toyotám ügyfél portálon.

VEZETÉSI ADATOK

 • A MyT alkalmazás (vagy az Én Toyotám ügyfél portál) megjeleníti vezetési adatait, információkkal szolgál vezetési stílusáról. Ehhez használja az autó földrajzi helyzetét, az autóban elhelyezett giroszkóp, valamint gyorsulás/lassulás érzékelő adatait, a megtett távolságot és az üzemanyag fogyasztási adatokat. Az adatok minden megtett út esetében külön-külön elérhetőek. Minden egyes megtett utat megjelölhet "Magán" vagy "Üzleti" útként, amiből kimutatást is készíthet hely és idő adatokkal.

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

 • Az autó által megtett távolság alapján tájékoztatjuk, ha karbantartás szükséges. Az értesítés elérhetőségben és pontosságban országonként, az ott működő háttér rendszer függvényében különbözhet. Értesítés esetén könnyen kapcsolatba tud lépni bármelyik Márkaszervizzel. Azt javasoljuk, hogy állítson be kedvenc Márkaszervizt az Én Toyotám ügyfél portálon. Ha az első figyelmeztetést elmulasztaná, második figyelmeztetés is küldésre kerül.
 • A jármű megfelelő karbantartása a tulajdonos felelőssége. Az a tény, hogy ez a szolgáltatás elérhető, és értesítést kap arról, hogy feltehetően szükség van a jármű karbantartására, nem mentesíti a tulajdonost ezen felelősség alól.

AKKUMULÁTOR ŐR*

 • Ha az autóba szerelt adatkommunikációs egység erre alkalmas, a MyT alkalmazás képes a 12 voltos akkumulátor töltöttségi szintjét megjeleníteni. Abban az esetben, ha a töltöttségi szint a jármű indításához szükséges szint alá esik, figyelmeztető üzenet jelenik meg a MyT alkalmazásban.

BALESETI ASSZISZTENS*

 • Ez a szolgáltatás akkor elérhető, ha az autóba szerelt adatkommunikációs egység erre alkalmas. Amennyiben a szolgáltatás elérhető, a kommunikációs egységben lévő érzékelők figyelik az autót érő behatásokat. Ha egy behatás mértéke meghaladja az előre meghatározott küszöbértéket, az autó értesítést küld nekünk. Az ilyen, balesetre utaló információkat megoszthatjuk a Toyota Útmenti Segélyszolgálatával (Segélyszolgálat), amely a baleset súlyossága alapján a saját szabályai szerint kapcsolatba léphet Önnel. A Segélyszolgálat az Én Toyotám fiók adatokat használja kapcsolatfelvételre, amennyiben azok elérhetőek. Vészhelyzet esetén értesítendő személy, amennyiben az be van állítva az Én Toyotám fiókban, illetve ha a helyi Segélyszolgálati szabályok ezt lehetővé teszik, szintén értesítést kap. Ha a Segélyszolgálat nem tudja elérni Önt (mert Ön nem válaszol a megkeresésre), vagy az Ön által megadott értesítendő személyt, ha a helyi Segélyszolgálati szabályok lehetővé teszik, és a baleset súlyossága ezt indokolja, kapcsolatba léphet a Segélyhívó központtal vagy a Rendőrséggel. Önnek, illetve az értesítendő személynek lehetősége van a Segélyszolgálat által felajánlott segítséget elfogadni vagy elutasítani.
 • Nem tudjuk szavatolni az általunk esetlegesen nyújtott vészhelyzeti segítség elérhetőségét vagy minőségét. Sem az Útmenti Segélyszolgálat, sem a Toyota Motor Europe nem tud felelősséget vállalni a Központi Segélyhívó vagy a Rendőrség bevonása közben fellépő hibákért, vagy a segítség késlekedéséért vagy hibáiért.
 • Kérjük vegye figyelembe, hogyha a MyT alkalmazásban vagy az ÉN Toyotám ügyfél portál fiókban aktiválja az "Inkognitó mód"-ot (vagyis a jármű földrajzi helyzetét nem tudjuk felhasználni), baleset esetén nem fogjuk tudni megállapítani az autó pozícióját, és ez a szolgáltatás nem fog működni. (További információt a Csatlakoztatott Szolgáltatások Használati Feltételeiben és az Adatkezelési Tájékoztatóban talál az "Inkognitó mód"-dal kapcsolatosan.)
 • Bizonyos körülmények között a törvényileg kötelező fedélzeti segélyhívó rendszer (eCall) kerül aktiválásra. Vegye figyelembe, hogy Toyota járműve automatikusan tájékoztatni fogja annak az országnak a segélyhívó központját, ahol az autó éppen tartózkodik, amennyiben egy baleset következtében kinyílnak a légzsákok. Ezt az EU-ban az "Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/758 (2015. április 29.) számú, a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról" szóló rendelete, vagy egy EU-n kívüli országban, az ennek megfelelő helyi jogszabály (ha van ilyen) szabályozza.

FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK*

 • Ha az autóba szerelt adatkommunikációs egység erre alkalmas, a MyT alkalmazás tájékoztatja Toyota autójában megjelenő figyelmeztető lámpákról. Ezek a figyelmeztetések tükrözik, de nem helyettesítik autója műszerfalán megjelenő figyelmeztetéseket. A jármű használója felelős azért, hogy megfelelően reagáljon a figyelmeztető lámpa megjelenésére.
 • Ezek az üzenetek elküldésre kerülhetnek a Toyota Márkaszerviz hálózatnak, annak érdekében, hogy segítséget és támogatást nyújthassanak, amennyiben a meghibásodás ezt szükségessé teszi. A MyT alkalmazásban van lehetősége megjelölni, hogy igényli vagy nem, hogy kapcsolatba lépjenek Önnel.
 • Kérjük, vegye tekintetbe, hogy a Toyota és a Toyota Márkaszerviz hálózat nem tudja garantálni, a proaktív kapcsolatfelvételt egy figyelmeztető lámpa megjelenése esetén, mert a szolgáltatás erősen függ a jármű tartózkodási helyétől, az elérhetőségtől vagy a hálózati lefedettségtől. Figyelmeztető lámpa megjelenése esetén mindig a jármű Használati Utasításában leírtakat kövesse!

ÜZEMANYAGSZINT

 • Ha az autóba szerelt adatkommunikációs egység erre alkalmas, a MyT alkalmazás megjeleníti az autó üzemanyagtartályában lévő üzemanyag mennyiségét.
 • Az üzemanyag mennyiség az üzemanyagtartály összkapacitásának arányában, százalékos értékben van megadva.
 • A megjelenített üzemanyagszint, az autó üzemanyagszint-mérője által, a legutolsó gyújtás levételkor mért és a Toyota szerver által megkapott értéket mutatja. Ennek következtében lehet különbség a MyT alkalmazásban megjelenített és a műszerfalon látható üzemanyagszint között. Minimális különbség szintén előfordulhat az autó környezeti körülményei miatt (pl. külső hőmérséklet, emelkedő/lejtő, stb.). Mindig az autó műszerfali üzemanyagszintjére hagyatkozzon! A Toyota nem vállal semmilyen felelősséget a MyT alkalmazásban megjelenő esetlegesen hiányos vagy pontatlan információkért.

HIBRID VEZETÉSI TRÉNER

 • A MyT alkalmazás, az alapvető hibrid vezetési paraméterek segítségével (EV idő és Hibrid Vezetői Pont) megjeleníti a járművezető hibrid vezetési teljesítményét.
 • Az adatok minden egyes úthoz rendelkezésre állnak. Minden egyes út esetében látja, hogy mennyit vezetett elektromos módban, illetve a vezetési stílusával kapcsolatos eseményeket (gyorsítások, fékezések és egyenletes sebességgel megtett szakaszok száma). szöveges magyarázattal, annak érdekében, hogy megtanítsuk üzemanyagtakarékosan vezetni. Megnézheti kumulált adatait is, és nyomon követheti, hogy az idővel hogyan fejlődik hibrid vezetési képessége.

TÁVVEZÉRLÉS

 • Ha az autóba szerelt adatkommunikációs egység erre alkalmas, a MyT alkalmazás megjeleníti a plug-in hibrid vagy elektromos Toyota járművek nagyfeszültségű akkumulátorának töltöttségi szintjét és hátralévő hatótávját. A hátralévő hatótáv kilométerben jelenik meg, és különbözhet a jármű által mutatott értéktől. Mindig az autó műszerfali akkumulátor töltöttség visszajelzésére hagyatkozzon! A Toyota nem vállal semmilyen felelősséget a MyT alkalmazásban megjelenő esetlegesen hiányos vagy pontatlan információkért. Lehetőség van továbbá az alkalmazásból utasításokat adni az akkumulátor töltésének időzítésével kapcsolatban.
 • Ezen túl lehetőség van még a hűtés/fűtés távvezérlésére. Az utazást megelőzően előfűtheti vagy előhűtheti a plug-in hibrid és elektromos járművek utasterét a kívánt hőmérséklet megadásával, vagy elindíthatja az első vagy hátsó szélvédő fűtését. Ez a funkció szintén lehetővé teszi, hogy egy vagy több időpontot adjon meg az előfűtés vagy előhűtés időzítésére.

TOYOTA ELEKTROMOS TÖLTŐHÁLÓZAT*

 • A Toyota Elektromos Töltőhálózat elérést biztosít Európa egyik legnagyobb elektromos töltőhálózatához. A funkció segítségével kereshet elektromos töltőállomásokat, ahol részletes információkat fog találni az egyes töltőpontok valós elérhetőségéről, töltési sebességéről és a csatlakozók típusáról.
 • Előfizetés esetén megjelenítjük az árakat, és élesítheti a töltőt az applikációval vagy RFID kártya használatával a töltés haladéktalan elkezdéséhez. A töltések utáni számlázás havonta, a hónap végén fog megtörténni egy összegben.
 • A szolgáltatás nyújtásához külsős partnereket is igénybe veszünk, és bizonyos személyes adatokat, mint például az alvázszám (VIN), Felhasználó azonosító, Szerződés azonosító és Kezdő dátum, a külső partnerek rendelkezésére bocsájtunk. A Toyota Elektromos Töltőhálózat szolgáltatást technikai partnerek bevonásával nyújtjuk, melyre külön Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik, amit itt: [https://www.Toyota-Charging-Network.eu talál meg.

HASZNÁLAT ARÁNYOS BIZTOSÍTÁS ÉS FULL HYBRID BIZTOSÍTÁS*

 • A Használat Arányos Biztosítás (UBI) és a Full Hybrid Biztosítás (FHI) egy biztosító társaság és a Toyota Insurance Management SE által közösen nyújtott járműbiztosítások, ahol a biztosítás díj összegét a biztosított jármű használójának vezetési stílusa befolyásolja, és figyelembe vesz a jármű gyorsulási, lassulási, mutatóit, menetsebességi adatait, valamint kereszt gyorsulási adatait.
 • UBI vagy FHI előfizetés esetén, a szerződésnek megfelelően a szükséges menetadatok továbbításra kerülnek a biztosító társaság, mint adatkezelő felé.
 • Az UBI és FHI szerződések a MyT-től különböző szolgáltatásra terjednek ki, és a Toyota Insurance Management SE-n, mint közvetítőn keresztül egy biztosító társasággal köthetők. Az Általános Szerződési Feltételek a szerződés megkötésekor kerülnek elfogadásra.
 • Az UBI vagy FHI szerződés megkötését követően a MyT applikációban megtekinthető az egyes, megtett utak kiértékelése és a kalkulált vezetői pontok. A félreértések elkerülése érdekében tájékoztatjuk, hogy a MyT alkalmazásban elérhető vizuális megjelenítés teljesen szabadon választható, és nem befolyásolja az UBI és FHI szerződések érvényességét. Ilyen biztosítási szerződés a MyT applikáció használatától függetlenül, Én Toyotám fiók megléte nélkül is köthető. Ez a biztosítási módozat Magyarországon jelenleg nem elérhető.

*Ez a szolgáltatás Magyarországon még nem, vagy csak részben érhető el.